Instrukcja korzystania z katalogu INTEGRO

Katalog elektroniczny UŚ i UE (INTEGRO) – wejście

Katalog elektroniczny Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach obydwu Uczelni. Zawiera opisy ponad 1,5 miliona książek, czasopism, filmów i innych dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy.


Katalog INTEGRO (instrukcja)

Formularz rejestracji nowych Czytelników (Registration form for new readers) -przeznaczony tylko dla czytelników dotychczas niezapisanych do żadnej biblioteki UŚ i UE

Zapisy i karta biblioteczna:

Wypożyczanie: