O NAS

Biblioteka Nauk Społecznych – Oddział Specjalistyczny BUŚ w Katowicach została powołana 1 października 2019 roku jako Oddział Specjalistyczny BUŚ, na podstawie Zarządzenia nr 126/2019 Rektora UŚ z dnia 30.09.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1978 – 2019 biblioteka funkcjonowała jako Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Biblioteka funkcjonuje w strukturze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, organizacyjnie i merytorycznie podporządkowana jest Dyrektorowi BUŚ.

Biblioteka Nauk Społecznych jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego, który tworzą BUŚ i oddziały bibliotek specjalistycznych. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Nauk Społecznych zlokalizowane w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53, gromadzą zbiory i tworzą warsztat naukowo-dydaktyczny dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Księgozbiór związany jest ściśle z dyscyplinami naukowymi, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych dla dyscyplin: pedagogika, psychologia. Biblioteka oferuje dziś nie tylko bogate zbiory książek i czasopism, ale również nowoczesne narzędzia pracy, ułatwiające czytelnikom dostęp do elektronicznych źródeł informacji. Informacja o księgozbiorze Biblioteki przeznaczonym do wypożyczania i korzystania na miejscu dostępna jest w katalogu online INTEGRO oraz w katalogu centralnym NUKAT. Zasoby liczą ok. 85 tys. woluminów książek i czasopism. Czytelnia zapewnia dostęp do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne). Pozycje z księgozbioru podręcznego i czasopisma udostępniane są na miejscu, w Czytelni Biblioteki Nauk Społecznych.

Podobnie jak inne biblioteki akademickie, Biblioteka Nauk Społecznych, pełni dziś rolę „centrum informacyjnego”, wyspecjalizowanego w obsłudze pracowników naukowych Wydziału, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i pozostałych pracowników uczelni oraz czytelników z zewnątrz. Dzisiaj Biblioteka jest miejscem kompleksowej obsługi czytelnika, a to dzięki możliwości korzystania z informacji dostępnej zarówno na nośnikach elektronicznych, jak i tradycyjnych.