WRZUTNIA – całodobowy i bezkontaktowy zwrot książek

Wrzutnia książek znajduje się przed wejściem głównym do budynku WNS UŚ – Grażyńskiego 53, 
umożliwia samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek, w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna.

  1. Użytkownik posługujący się wrzutnią wprowadza delikatnie książkę do oznaczonego otworu.
  2. Biblioteka bierze odpowiedzialność za ponowne wprowadzenie książki do zbiorów podlegających wypożyczeniom.
  3. Wrzutnia obsługuje zbiory oznaczone BPP, BPPc, BPP skr   z WYPOŻYCZALNI.
  4. Materiały biblioteczne zwrócone poprzez wrzutnię zostaną zdjęte z konta czytelnika w następnym dniu roboczym (bez świąt). Czytelnik jest obowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni.
  5. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczony termin zwrotu) nie zwalnia czytelnika od uiszczenia naliczonej opłaty.
  6. Biblioteka zwraca się do czytelnika z prośbą o wyjaśnienia, gdy zwrócona przez wrzutnię  książka nosi nieodnotowane wcześniej zniszczenia lub zabrudzenia.