Funkcjonowanie Biblioteki Nauk Społecznych we wrześniu 2022 r.

Szanowni Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2022 r. Biblioteka Nauk Społecznych będzie czynna:

Poniedziałek
godz. 9:00 – 15:00
Wtorek
godz. 9:00 – 15:00
Środa godz. 9:00 – 15:00
Czwartek godz. 9:00 – 15:00
Piątek godz. 9:00 – 15:00
   
Sobota
BIBLIOTEKA NIECZYNNA
Niedziela
BIBLIOTEKA NIECZYNNAPrzypominamy również o możliwości zwrotu książek za pośrednictwem wrzutni.

Więcej informacji tutaj: https://bns.us.edu.pl/wrzutnia-calodobowy-i-bezkontaktowy-zwrot-ksiazek/ 

Godziny otwarcia Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Nauk Społecznych będzie czynna:

 

poniedziałek

9.00-16:00

wtorek

9.00-16:00

środa

9.00-16:00

czwartek

9.00-16:00

piątek

9.00-18:00

sobota

9.00-16:00


W okresach świątecznych i wakacyjnych podane godziny mogą ulec zmianie.
Informacje o zmianach godzin pracy biblioteki znajdują się w bieżących komunikatach:
https://bns.us.edu.pl/

Szkolenie biblioteczne – PSYCHOLOGIA

Szanowni Państwo ,

Informujemy, że szkolenia biblioteczne dla I roku PSYCHOLOGII  odbędą się
w  następujących terminach:


Data

GODZINA Grupa

   10.10.2022 (poniedziałek)

11.30- 12.30 GRUPA I

   10.10.2022 (poniedziałek)

11.30- 12.30 GRUPA II

   10.10.2022 (poniedziałek)

12.45 – 13.45 GRUPA III

   10.10.2022 (poniedziałek)

12.45 – 13.45 GRUPA IV

   12.10.2022 (środa)

8.15 – 9.15 GRUPA V

   12.10.2022 (środa)

8.15 – 9.15 GRUPA VI

 

Bardzo prosimy, aby studenci dostosowali się do podanych godzin w harmonogramie.

Uwaga: przypominamy o zmianie sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ

Uwaga !!

Przypominamy o zmianie sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ

Obecnie można logować się na konto biblioteczne  / Katalog Integro oraz do systemu HAN UŚ  przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika.
Opcja alternatywna za pomocą numeru PESEL jest wyłączona

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO
 po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.


Poniżej zamieszczamy krótki film instruktażowy:

NOWOŚCI – BAZY

Serwisy i wydawnictwa Oxford University Press


Tryb dostępu: online UŚ

Czas trwania testu: 1.06.2022-31.12.2022.

Uniwersytet Śląski otrzymał testowy dostęp do wybranych pełnotekstowych kolekcji wydawnictwa Oxford University Press:

University Press Scholarship Online (HAN) – prawie 2000 monografii z prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich takich jak Oxford, MIT, Yale czy Stanford w obszarach zarządzania, finansów i ekonomii. 

Oxford Bibliographies (HAN) – rekomendacje ekspertów na temat najlepszych prac naukowych dostępnych w 40 obszarach tematycznych. Łączą cechy bibliografii z adnotacjami i encyklopedii, a także kierują badaczy do badań naukowych z różnych dziedzin.

Oxford Handbooks Online (HAN) –prestiżowa kolekcja książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień.

Oxford Research Encyclopedias (HAN) – kolekcje dogłębnych analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą informacją w wybranych 26 obszarach tematycznych

Very Short Introductions (HAN) – oferuje zwięzłe i oryginalne wprowadzenie do szerokiego zakresu tematów — od zdrowia publicznego po etykę buddyjską, od miękkiej materii po klasykę i od historii sztuki po globalizację. Każda praca zawiera autorytatywną i angażującą ocenę koncepcji, dziedziny lub pracy, kreśląc główne idee, tematy i podejścia.

Oxford Scholarship Online (HAN) – ponad 20 tys. książek z 37 dyscyplin.
 

 
 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w Bibliotece

Szanowni Czytelnicy, 

Przypominamy, że pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Wypożyczalnia oraz Czytelnia są dla Państwa dostępne:

W miesiącach: lipiec 2022 oraz wrzesień 2022od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

W sierpniu 2022 Biblioteka będzie NIECZYNNA.


Zachęcamy do dezynfekcji rąk przed wejściem do Biblioteki.

Przypominamy o możliwości zwrotów książek w całodobowej wrzutni usytuowanej na zewnątrz gmachu.

  

Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
Opłaty można dokonać: 

  • przez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”)
  • przelewem na konto:

PL  41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko Czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: bns@us.edu.pl  lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do Wypożyczalni BNS.

Sprawy niewymagające pobytu w Bibliotece i/lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami należy załatwiać online lub telefonicznie.
e-mail: bns@us.edu.pl
tel.:    32 3599 807    32 3599 815     32 3599 708


UWAGA!     Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja i godziny pracy Biblioteki mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronie https://bns.us.edu.pl,

WRZUTNIA – całodobowy i bezkontaktowy zwrot książek

We wrześniu 2022r. Biblioteka Nauk Społecznych będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00.

Poza godzinami otwarcia Biblioteki można dokonać zwrotu książek  za pośrednictwem wrzutni usytuowanej przed gmachem budynku.

Wrzutnia książek znajduje się przed wejściem głównym do budynku  WNS UŚ – Grażyńskiego 53, umożliwia samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek, w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna

  1. Użytkownik posługujący się wrzutnią wprowadza delikatnie książkę do oznaczonego otworu.
  2. Biblioteka bierze odpowiedzialność za ponowne wprowadzenie książki do zbiorów podlegających wypożyczeniom.
  3. Wrzutnia obsługuje zbiory oznaczone BPP, BPPc, BPP skr   z WYPOŻYCZALNI.
  4. Materiały biblioteczne zwrócone poprzez wrzutnię zostaną zdjęte z konta czytelnika w następnym dniu roboczym (bez świąt). Czytelnik jest obowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni.
  5. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczony termin zwrotu) nie zwalnia czytelnika od uiszczenia naliczonej opłaty.
  6. Biblioteka zwraca się do czytelnika z prośbą o wyjaśnienia, gdy zwrócona przez wrzutnię  książka nosi nieodnotowane wcześniej zniszczenia lub zabrudzenia.  

Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego uruchomiła Dydaktyczną Bibliotekę Cyfrową UŚ. Będą w niej udostępniane materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym.

W bibliotece tej umieszczane zostaną pełne teksty (książki, artykuły, rozdziały) tych publikacji, które nie są dostępne w wersji elektronicznej.

Z materiałów mogą skorzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro).

Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (pesel lub numer konta) oraz hasło używane w katalogu Integro.

Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Nowa usługa CINiB-y : wypożyczalnia e-booków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że CINiBA uruchomiła nową usługę – wypożyczanię e-booków.

Jest ona dostępna z poziomu katalogu Integro i daje nieograniczony w czasie i przestrzeni dostęp online do zgromadzonych przez bibliotekę książek elektronicznych w formacie pdf, MOBI lub EPUB.

Regulamin i zasady korzystania znajdują się na stronie Regulamin wypożyczenia e-booków.Zachęcamy także do korzystania z platform książek elektronicznych dostępnych na stronie Książki elektroniczne.

Zapisy i wypożyczenia

Formularz rejestracji nowych Czytelników (Registration form for new readers) -przeznaczony tylko dla czytelników dotychczas niezapisanych do żadnej biblioteki UŚ i UE

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu IKatalog elektroniczny(INTEGRO)-instrukcjaNTEGRO [plik PDF]

 

Zapisy i karta biblioteczna:

Wypożyczanie: