Zapisy i wypożyczenia

Zapisy:

Do Biblioteki zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów.

Nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy osobiście zgłosić się do biblioteki z odpowiednim dokumentem w celu dokonania aktywacji konta.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

     dla studentów i doktorantów UŚ : aktualna legitymacja studencka / doktoranta
     dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ : potwierdzenie uczestnictwa
     dla pracowników UŚ : zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza
     dla emerytów UŚ : zaświadczenie z uczelni o przejściu na emeryturę
     w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

 

Wypożyczenia:

Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

      Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Bibliotece Nauk Społecznych:

pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na16 tygodni
pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
doktoranci UŚ – 30 vol na 8 tygodni
słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

      Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni

      Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.


Kurs e-learningowy dla nowych czytelników:

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części:

          – sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
          – katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie)
          – źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł 
             internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYKONANIE KURSU E-LEARNINGOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPISANIEM SIĘ DO BIBLIOTEKI. ZAPISANIE NOWEGO CZYTELNIKA ODBYWA SIĘ TYLKO NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I WYSŁANEGO FORMULARZA „REJESTRACJA NOWYCH CZYTELNIKÓW” https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration