Bazy danych


Bazy testowe: Oxford Handbooks Online i Oxford Scholarship Online

Oxford Handbooks Online
Wejście do bazy
Tryb dostępu: online UŚ (do 19 lipca 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

Dostęp testowy obejmuje możliwość skorzystania z ponad 1450 podręczników wydawnictwa Oxford Academic z nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, religioznawstwo, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, archeologia, studia klasyczne) oraz nauk społecznych (nauki o polityce, biznes i zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, psychologia).


Oxford Scholarship Online
Wejście do bazy
Tryb dostępu: online UŚ (do 19 lipca 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

Dostęp testowy obejmuje bogatą kolekcję monografii naukowych wydawnictwa Oxford University Press z wszystkich dziedzin.

 

 

 

Bazy testowe: MIT ebooks

Wejście do bazy 
Tryb dostępu: online UŚ (do 31 maja 2024 r.)
Zdalny dostęp: HAN UŚ

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa MIT Press.
Dostęp obejmuje ponad 4 tys. monografii naukowych MIT Press z takich dyscyplin jak architektura, ekonomia, filozofia, historia, językoznawstwo, prawo, nauki o polityce, matematyka, informatyka, nauki o życiu, inżynieria i inne.Bazy testowe: Scopus AI

Wejście do bazy
Tryb dostępu: online UŚ (31 maja 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Scopus AI w ramach okresu testowego dla instytucji naukowych w Polsce. Scopus AI to narzędzie wyszukiwania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), które ułatwia pracę z bazą. 

SESJA Q&A z ekspertem
DATA: 15/05/2024
GODZ: 12.00
CZAS TRWANIA: 45 min
PROWADZENIE: Katarzyna Patyrak (Elsevier), Adrian Raudaschl (Elsevier)
LINK DO REJESTRACJI:
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_6HoQsahxQAK6R90PFJG7Cg Bazy testowe: SAGE Research Methods

Wejście do bazy
Tryb dostępu: online UŚ (do 8 maja 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

AGE Research Methods to ponad 1000 książek, prac referencyjnych, artykułów w czasopismach i krótkich filmów wideo z renomowanej listy metod badawczych Sage, obejmujących cały proces badawczy oraz pełen zakres metod jakościowych, ilościowych i mieszanych stosowanych w naukach społecznych, humanistycznych, a także STEM.

SAGE Research Methods obejmuje:

-hasła encyklopedyczne, artykuły w czasopismach, rozdziały książek, pełne książki, krótkie filmy, podcasty.
-wszystkie tytuły z flagowych serii SAGE: Quantitative Applications in Social Sciences (Little Green Books) i Jakościowe metody badawcze (Little Blue Books) firmy SAGE
-narzędzia badawcze: mapa metod, plan projektu (‘Project Planner’ oferuje szczegółowy harmonogram każdego etapu procesu badawczego), statystyki.

 Bazy testowe: MLA International Bibliography with Full Text

Wejście do bazy
Tryb dostępu: online UŚ (do 15 maja 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

Uniwersytet Śląski prenumeruje bibliograficzną bazę danych MLA International Bibliography. Baza tworzona jest przez Modern Language Association (MLA) i EBSCO i obejmuje zagadnienia dotyczące literaturoznawstwa, językoznawstwa, retoryki, erystyki, folkloru, filmu, teatru i innych sztuk dramatycznych.

Dostęp testowy obejmuje wersję pełnotekstową bazy, która pozwala na skorzystanie z kolekcji ponad 1100 czasopism naukowych.

 

 

Bazy testowe: De Gruyter – książki elektroniczne

Wejście do bazy

Tryb dostępu: online UŚ (do 30 kwietnia 2024 r.)
Zdalny dostępHAN UŚ

De Gruyter to uznany wydawca książek i czasopism naukowych z wielu dyscyplin. W ramach uzyskanego dostępu testowego skorzystać można z pełnotekstowej wersji ponad 176 tys. książek z takich dyscyplin, jak: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, prawo, teologia i religioznawstwo, ekonomia, filozofia, kulturoznawstwo, studia klasyczne, sztuka, nauki o życiu, matematyka, inżynieria, fizyka, chemia, nauki o Ziemi i wiele innych.

Wejście do bazy

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie).

Współpracując z wydawcami, staramy się udostępnić on-line zawartość tytułów często trudno dostępnych w inny sposób, dzięki czemu użytkownicy mogą zapoznać się z treścią publikowanych w nich artykułów bez konieczności wizyty w bibliotece i o dowolnej porze.

Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne. Także wydawcy nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem zawartości wydawanych przez nich czasopism. Artykuły umieszczane są w bazie na podstawie licencji niewyłącznych.

Wejście do bazy

Akademicka Platforma Czasopism (apcz.umk.pl) jest nowoczesnym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie, obieg informacji, system komunikacji, recenzowanie oraz indeksowanie publikacji. Wdrożenie systemu nastąpiło w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2013. Była to pierwsza tego typu platforma cyfrowa czasopism naukowych w Polsce. Instalacja oparta jest na oprogramowaniu open source Open Journal Systems (OJS) realizowanym w ramach Public Knowledge Project. Początkowo Akademicka Platforma Czasopism bazowała na OJS w wersji 2.x, obecnie jądrem systemu jest OJS w wersji 3.x. Oprócz czasopism naukowych wydawanych przez UMK, Akademicka Platforma Czasopism świadczy usługi zewnętrzne dla innych instytucji naukowych.

Wejście do bazy

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji,  pobierania i promocji treści naukowych.

Cele są  realizowane dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu,  rozwijanej szeroko współpracy międzynarodowej, masowej indeksacji artykułów w międzynarodowych naukowych bazach danych, prowadzeniu aktywnej promocji periodyków oraz strategii budowania wysokiej pozycji Portalu na rynku krajowym i międzynarodowym. Szczególny nacisk położony jest na wysoką jakość prezentowanych treści naukowych spełniających  wysokie standardy międzynarodowe.

Misją przedsięwzięcia jest wspieranie polskich naukowców oraz zapewnienie przedstawicielom redakcji periodyków profesjonalnej pomocy w ciągłym podnoszeniu ich poziomu i utrzymaniu wysokich standardów światowych.

Wejście do bazy

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – misją RCIN jest ucyfrowienie i jak najszersze upowszechnianie, a także zapewnienie stałego dostępu oraz długoterminowa cyfrowa archiwizacja zasobów nauki, w szczególności piśmiennictwa oraz obiektów i danych naukowych, pochodzących zarówno ze zbiorów bibliotek Partnerów jaki i będących wynikami badań i prac aplikacyjnych prowadzonych w Instytutach tworzących RCIN. Zasoby zdeponowane w RCIN zorganizowane są w kolekcje i podkolekcje tematyczne. Zawartość każdej z nich jest krótko opisana na portalu.


Wejście do bazy

Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.

Katalog umożliwia przeszukiwanie opisów bibliograficznych poloników XVI-XVIII wieku z bibliotek rzymskich czy kolekcji Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Opisy serii archiwalnych wyszukiwać można w Katalogu Biblioteki Narodowej według ich tytułów: [link]

Po wpisaniu poszukiwanej frazy należy zawęzić wyszukiwanie do konkretnego zbioru.