OPUS – repozytorium Uniwersytetu Śląskiego

OPUS to baza dokumentująca dorobek naukowy i artystyczny pracowników oraz studentów UŚ, ale pełni ona także rolę repozytorium Uniwersytetu Śląskiego.

OPUS to baza, która:

  • udostępnia blisko 25 tys. pełnotekstowych otwartych publikacji, w tym monografii, rozdziałów, artykułów w czasopismach naukowych oraz popularnonaukowych autorstwa pracowników i studentów UŚ z wielu dyscyplin i tematów;
  • udostępnia blisko 1000 otwartych prac doktorskich;
  • pozwala na swobodne wyszukiwanie z użyciem metadanych (w tym słów kluczowych oraz streszczeń), a także pełnych tekstów;
  • dostarcza wiarygodnych wyników badań;
  • ułatwia przygotowanie literatury na dowolny tematOPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, a jego wdrożenie pozwoliło osiągnąć wiele korzyści dla pracowników m.in. :

  • logowanie za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania UŚ (podobnie jak do uczelnianej poczty, USOSa itp.), nie trzeba zakładać osobnego konta;
  • wprowadzenie edytowalnych profili – każdy Autor ma dostęp do własnego profilu i po zalogowaniu może aktualizować informacje, a także w prosty sposób zgłaszać nowe prace;
  • szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach i dziełach artystycznych;
  • pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŚ i tym samym wpływ na jego widzialność w sieci globalnej nauki;
  • łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus.

Baza może być wykorzystana do przygotowywania zestawień przydatnych do wniosków awansowanych, wniosków o nagrody, projektów itp., a także wszelkich raportów podsumowujących działalność wydziałów, instytutów, czy centrów badawczych. OPUS stanowi źródło danych do Portalu Pracownika, a w przyszłości także innych systemów tworzonych na Uniwersytecie.

W zakładce „Pomoc” znajdują się przydatne instrukcje, które ułatwią korzystanie z bazy. Wszelkie pytania odnośnie do korzystania z OPUS oraz zgłoszenia zauważonych błędów prosimy przesyłać do pracowników rejestrujących osiągnięcia w poszczególnych jednostkach UŚ lub na adres: bibliogr@ciniba.edu.pl.